Modyfikacje korzeni roślin nasiennych

Niektóre z roślin nasiennych silnie zmodyfikowały i wyspecjalizowały swoje systemy korzeniowe, do nietypowych warunków środowiska, w jakich żyją. Wymień trzy z takich przystosowań.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Agata Ekspert eSzkola.pl
23.04.2020 10:44

Przykładami zmodyfikowanych systemów korzeniowych roślin nasiennych są:

- korzenie powietrzne, występujące u epifitów (roślin rosnących na innych roślinach), które dzięki wielowarstwowej martwej skórce pobierają wilgoć z powietrza,

- korzenie ssawki, typowe dla roślin pasożytniczych, umożliwiające pobieranie wody i substancji odżywczych bezpośrednio z żywiciela,

- korzenie oddechowe, wykształcane przez rośliny rosnące na terenach podmokłych, ubogich w tlen, korzenie takie wyrastają pionowo w górę, ponad poziom podłoża i zwiększają pobór tlenu z powietrza,

- korzenie asymilacyjne, obecne m.in. u storczyków, zawierające chlorofil i przeprowadzające fotosyntezę,

- korzenie czepne, charakterystyczne dla epifitów i pnączy, umożliwiające przyczepianie się.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: