Funkcje języka

Rozpoznaj, jakie funkcje językowe występują w podanych wypowiedziach:

 1. Nadaję ci imię Natalia.
 2. Jej oczy miały kolor oceanu.
 3. Ależ jestem szczęśliwa!
 4. Hokus pokus.
 5. Aha.
 6. Zamknij drzwi!
 7. Pada deszcz.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 08:09

Język posiada 7 podstawowych funkcji. Infromatywna – komunikaty przekazujące informacje.
Ekspresywna – ukazuje emocje nadawcy. Impresywna – ma wpływać na zachowanie odbiorcy. Poetycka – ważna jest forma, zawiera środki stylistyczne. Fatyczna  - ma podtrzymywać kontakt nadawcy i odbiorcy.  Stanowiąca – ma zmienić rzeczywistość. Magiczna – są to zaklęcia i przekleństwa.

 1. Stanowiąca (bo wypowiedzenie tego zdania przez księdza sprawia, że dziecko zaczyna nosić takie imię)
 2. Poetycka (bo zawiera środek stylistyczny – porównanie)
 3. Ekspresywna (bo wyraża emocje nadawcy)
 4. Magiczna (bo to zaklęcie)
 5. Fatyczna (bo podtrzymuje konwersację)
 6. Impresywna (bo ma sprawić, że jej odbiorca wykona czynność)
 7. Informatywna (bo informuje o tym, co się dzieje)

Dzięki! 11
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Dawid
2022-09-18 11:07:53
Informatywna Informatywna Ekspresywna Magia Fatyczna Impresyw a Informatywna
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

 • Wiedza