Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Wyjaśnianie pojęć dotyczących wierzeń starożytnych Greków: politeizm, Partenon, herosi

Wyjaśnij pojęcia:

a) politeizm,

b) Partenon,

c) herosi.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
01.03.2020 18:55

a) politeizm - wiara w wielu bogów. Greckie słowo polytheia oznacza „wielobóstwo”. Określenie to po raz pierwszy zostało użyte przez  filozofa Filona z Aleksandrii, żyjącego w I wieku n.e. Wielobóstwo jest przeciwstawiane monoteizmowi, czyli wierze w jednego boga. Przykładem politeizmu jest religia starożytnych Greków i Rzymian, a monoteizmu – judaizm, chrześcijaństwo i islam.

b) Partenon - świątynia ku czci Ateny Partenos (Atenie Dziewiczej), położona na ateńskim Akropolu. Została wzniesiona w II połowie V wieku p.n.e. (447 – 432 p.n.e.). Jej budowa była częścią wielkiego planu przebudowy Akropolu, który przygotował wybitny polityk Perykles. Prace budowlane nadzorował słynny rzeźbiarz i architekt – Fidiasz. Na fryzie Partenonu zostały przedstawione sceny mitologiczne oraz religijne. Wewnątrz świątyni umieszczono rzeźbę Ateny, wykonaną przez Fidiasza.

c) herosi - bohaterowie greckich mitów, którzy wsławili się wiekopomnymi czynami. Greckie słowo heros tłumaczy się jako „bohater”. W mitologii greckiej herosi najczęściej byli synami bogów i śmiertelnych kobiet (lub, rzadziej, bogiń i śmiertelnych mężczyzn). Wierzono, że jako potomkowie bogów lub bogiń osiągali nieśmiertelność. Otaczano ich boską czcią. Kult herosów został zapoczątkowany w X-VIII wieku p.n.e. Nasilił się w czasie Wielkiej Kolonizacji (VIII – VI p.n.e.), kiedy Grecy planowo zasiedlali wybrzeża Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Najsłynniejsi herosi to Achilles, Herakles i Tezeusz. Zdarzało się, że jako herosów czczono postaci nie mityczne, lecz historyczne, jak np. założycieli miast, wybitnych reformatorów politycznych, czy też, w mniejszym zakresie, poetów. Miejscem ich kultu było najczęściej polis,  z którym byli związani za życia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)