Skutki ujawnienia zbrodni katyńskiej

Opisz skutki ujawnienia zbrodni katyńskiej.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
20.10.2020 10:35

W połowie kwietnia 1943 roku radio niemieckie poinformowało o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Pod koniec kwietnia rząd ZSRR oświadczył, że twierdzenie o radzieckim sprawstwie zbrodni katyńskiej jest oszczerstwem. W reakcji na te doniesienia rząd polski na uchodźstwie z premierem Władysławem Sikorskim na czele zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy przez bezstronną komisję. Organizacja ta nie podjęła się jednak tego zadania. Propaganda ZSRR utrzymywała, że sprawcami mordów byli Niemcy, którzy mieli dokonać ich jesienią 1941 roku. Powołana przez Niemców Międzynarodowa Komisja Lekarska zgodnie z prawdą orzekła, że zbrodnia została popełniona przez Sowietów wiosną 1940 roku. Duża część opinii publicznej w zachodniej Europie uwierzyła jednak, że sprawcami mordów byli Niemcy. Skutkiem ujawienia zbrodni katyńskiej było zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim przez rząd radziecki. Wpłynęło to na znaczne pogorszenie położenia ludności polskiej przebywającej w Związku Radzieckim.

Dzięki! 20
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
gggg
2023-03-06 10:10:57
super
Dzięki! 1
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza