Plemiona polskie

Wypisz nazwy wybranych polskich plemion. Postaraj się zwięźle zlokalizować je geograficznie.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 09:39

Plemiona polskie należały do grupy Słowian Zachodnich. Główne źródło pisane, z którego pochodzą informacje na temat ich nazewnictwa i lokalizacji, to tzw. Geograf bawarski, powstały w połowie IX wieku. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie dane pochodzące z tego dzieła są zgodne ze współczesnymi odkryciami archeologicznymi. Z uwagi na brak przekonujących dowodów, istnienie niektórych plemion polskich (np. Goplan, czy Lubuszan) zakłada się hipotetycznie. Wzmianki na temat obszaru zamieszkiwania innych plemion polskich (np. Wiślan) znajdują się również w innych, niezależnych od siebie źródłach, przez co stopień prawdopodobieństwa określenia ich terytorium jest większy.

Do plemion polskich należały między innymi takie plemiona jak:

- Polanie (w dolinie Warty),
- Wiślanie (nad górną Wisłą),
- Kujawianie (prawdopodobnie nad jeziorem Gopło),
- Plemiona śląskie zamieszkujące dorzecze górnej i środkowej Odry (Dziadoszanie, Bobrzanie, Ślęzanie, Opolanie, Gołęszyce),
- Mazowszanie (dorzecze środkowej Wisły),
- Lubuszanie (prawdopodobnie dolna Warta i środkowa Odrą),
- Pomorzanie, w których skład wchodzili między innymi Pyrzyczanie i Wolinianie (obszar pomiędzy dolną Odrą i dolną Wisłą).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza