I pokój toruński (1411)

Napisz, jaką wojnę zakończył I pokój toruński z 1411 roku, wymień jego dwa główne postanowienia, a następnie zastanów się, jak wpłynął na międzynarodową pozycję króla Polski.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
20.10.2020 12:33

I pokój toruński kończył tzw. wielką wojnę Polski i Litwy z państwem Zakonu Krzyżackiego.

Państwo Zakonu Krzyżackiego zobowiązało się do:

- zwrócenia Polsce i Litwie zagarniętych ziem (Ziemi dobrzyńskiej Polsce oraz Żmudzi Litwie - po śmierci Witolda Żmudź miała jednak powrócić do Zakonu)

- zapłacenia Jagielle 100 tysięcy kop groszy praskich w zamian za wypuszczenie krzyżackich jeńców z niewoli,

Warunki, na jakich został zawarty pokój toruński, wpłynęły na wzmocnienie międzynarodowej pozycji Jagiełły. Ponadto wspólny triumf nad Zakonem Krzyżackim przyczynił się do zacieśnienia więzi pomiędzy Polską i Litwą.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza