Fora cesarskie w antycznym Rzymie

Podaj ogólną charakterystykę forów cesarskich w antycznym Rzymie. Uwzględnij chronologię powstania oraz funkcje.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
18.02.2020 00:46

Fora cesarskie w antycznym Rzymie

W starożytnym Rzymie mianem "forum" określano publiczny plac służący politycznym, sakralnym, handlowym i towarzyskim celom. Najważniejszym i najstarszym rzymskim forum było Forum Romanum. W okresie Cesarstwa Rzymskiego z woli cesarzy w jego pobliżu wybudowano nowe fora, które z czasem uzyskały zbiorczą nazwę "forów cesarskich". Istniało pięć obiektów tego typu:

  1. Forum Cezara (Forum Iulium) (ukończone w 46 r. przed Chrystusem),
  2. Forum Augusta (2 r. przed Chrystusem),

  3. Forum Wespazjana (75 r.),
  4. Forum Nerwy (97 r.),

  5. Forum Trajana (113 r.).

Nazwy forów pochodzą od imion władców będących inicjatorami ich budowy. Greccy architekci, którzy zaprojektowali cesarskie fora, starali się nadać im formę zbliżoną do kształtu greckiej agory. W związku z tym nie były one wyłącznie placami, lecz stanowiły kompleksy architektoniczne, na które składały się: plac, budynki sakralne (świątynie) i handlowe (bazyliki, sklepy) oraz portyki (kryte kolumnady). W grecko-rzymskiej, przedchrześcijańskiej starożytności nazwa „bazylika” (łac. basillica) oznaczała najczęściej halę sądowo-handlową, czyli budynek, w którym toczono procesy sądowe oraz zawierano transakcje handlowe. Oparte na greckich wzorcach architektonicznych portyki miały nie tylko estetyczne, lecz również praktyczne znaczenie, chroniąc przechodniów przed deszczem lub promieniami słonecznymi.

Można wyróżnić cztery podstawowe funkcje spełniane przez cesarskie fora:

a) funkcja propagandowo-reprezentacyjna (poprzez styczność z rozmaitymi obiektami odnoszącymi się do osoby cesarza-fundatora, użytkownicy forów mieli przyswajać treści związane z ideologią władzy cesarskiej),

b) funkcja sakralna (była związana z funkcją propagandowo-ideologiczną, ponieważ na forach cesarskich, z wyjątkiem Forum Trajana, znajdowały się świątynie bóstw opiekuńczych rodów cesarzy-fundatorów),

c) funkcja handlowa (w bazylikach oraz w sklepach (łac. tabernae) mieszczących się pod portykami, można było nabyć  rozmaite towary),

d) funkcja towarzysko-rekreacyjna (dla obywateli Rzymu cesarskie fora bywały miejscem spotkań towarzyskich oraz rozrywki).

Oprócz tego, Forum Trajana (największe z cesarskich forów) – za sprawą znajdujących się na nim bibliotek – spełniało funkcję naukową i edukacyjną.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)