Znaczenie nicieni

 Wytłumacz, jakie znaczenie mają nicienie dla człowieka i w przyrodzie.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
24.04.2020 11:08

Znaczenie nicieni:
a) pasożytniczych:
- wywołują poważne choroby zwierząt i ludzi, mogą prowadzić do śmierci
- żerują na roślinach uprawnych
b) niepasożytnicze:
- są pożywieniem innych zwierząt,
- żywią się bakteriami, protistami, grzybami lub małymi bezkręgowcami
- biorą udział w tworzeniu próchnicy przez odżywianie się szczątkami organizmów

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: