Wody powierzchniowe

Wymień i opisz rodzaje wód powierzchniowych.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:08

Wody powierzchniowe:
a) wody stojące, w zbiornikach tych woda się nie przemieszcza, należą do nich:
- jeziora, powstają w zagłębieniach terenu, których dno nie przepuszcza wody, zwykle mają naturalne pochodzenie
- bagna to obszary o wierzchnich warstwach gleby nasyconych w wodą
- stawy są sztucznymi zbiornikami, w których zwykle hoduje się ryby
b) wody płynące, w zbiornikach tych woda zmienia swoje położenie, należą do nich:
- rzeki, to wody w podłużnych zagłębieniach terenu, uchodzą do większych rzek, mórz lub oceanów
- strumienie, to cieki wodne o niewielkich rozmiarach płynące po słabo nachylonym terenie
- potoki, niewielkie cieki wodne płynące po znacznie nachylonym terenie
- kanały śródlądowe, to cieki wodne zbudowane przez człowieka

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza