Ślimaki, małże, głowonogi

Scharakteryzuj poszczególne grupy mięczaków, uwzględniając informacje na temat ich środowiska życia, trybu życia, cech morfologicznych.

Ślimaki       

     

Małże       

Głowonogi       

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
24.04.2020 11:31

Ślimaki

Małże

Głowonogi 


- żyją w środowisku wodnym lub lądowym 
- mogą być roślinożerne, pasożytnicze lub drapieżne 
- niektóre posiadają pojedynczą muszlę, a część nie ma jej wcale
- głowa jest dobrze rozwinięta
- mają niesymetryczne ciało  
- w ich rozwoju obecna jest larwa 


- żyją wyłącznie w środowisku wodnych, w wodach morskich lub słodkich
- w większości są filtratorami 
- posiadają muszlę złożoną z dwóch klap 
- nie posiadają głowy
- mają symetryczne ciało  
- w ich rozwoju obecna jest larwa


-żyją wyłącznie w środowisku wodnym, w wodach morskich 
- w większości są drapieżne, ale niektóre żywią się planktonem 
- muszla jest szczątkowa lub całkowicie jej brak
- głowa jest dobrze rozwinięta
- mają symetryczne ciało  
- w ich rozwoju nie ma larwy

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza