Rozwój tasiemców

Opisz, jak przebiega rozwój tasiemców uwzględniając żywiciela pośredniego i ostatecznego.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
24.04.2020 11:05

W rozwoju tasiemca występuje postać larwalna. Niezbędny jest również żywiciel pośredni, w którym żyje larwa tasiemca oraz żywiciel ostateczny będący środowiskiem życia dorosłego pasożyta. W zależności od gatunku tasiemca żywiciel pośredni będzie się różnić. W przypadku tasiemca uzbrojonego będzie nim świnia, natomiast nieuzbrojonego bydło. Kiedy człowiek spożyje mięso świni lub krowy, w którym obecne są larwy pasożyta umożliwia mu dalszy rozwój, gdyż w jelicie cienkim z larw rozwija się osobnik dorosły. Następnie dochodzi do odrywania się członów tasiemca zawierających jaja, które są wydalane wraz z kałem. Gdy zostaną one zjedzone przez świnię lub krowę z jaj rozwiną się larwy. 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: