Rodzaje krajobrazów

Wypisz rodzaje krajobrazów oraz opisz je.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:06

Rodzaje krajobrazów:
a) krajobraz naturalny tworzony jest w w większości przez elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, nie jest zmieniony przez człowieka, występuje coraz rzadziej
b) krajobraz sztuczny to krajobraz naturalny przekształcony całkowicie lub częściowo przez człowieka, dzieli się na:
- krajobraz rolniczy, tworzony jest w dużej mierze z pól uprawnych, sadów, łąk, pastwisk utworzonych przez człowieka
- krajobraz przemysłowy ma na swoim obszarze w większości fabryki, kopalnie, elektrownie i magazyny
- krajobraz miejski, którego głównymi elementami są domy, sieci ulic, linie tramwajowe i parki

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza