Replikacja DNA

Wyjaśnij czym jest replikacja oraz opisz jej przebieg.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.05.2020 15:49

Replikacja DNA to proces zachodzący w jądrze komórkowym i polegający na powieleniu materiału genetycznego zawartego w DNA. Zachodzi podczas interfazy. W jej efekcie powstają dwie potomne cząsteczki DNA, każda identyczna z cząsteczką macierzystą. Jest procesem półzachowawczym, ponieważ każda cząsteczka DNA zbudowana jest z jednej nici pochodzącej z cząsteczki macierzystej i drugiej nowo dobudowanej.

Przebieg replikacji:
- rozplecenie podwójnej spirali DNA
- dobudowanie do każdej nici DNA na zasadzie komplementarności nici potomnej

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: