Receptory w skórze

Wytłumacz czym są receptory w skórze i jaka jest ich funkcja.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
25.04.2020 07:48

Receptorami znajdującymi się w skórze nazywamy zakończenia nerwowe. Są one rozmieszczone nierównomiernie. Ich zadaniem jest odbieranie ze środowiska zewnętrznego  bodźców takich jak dotyk, ciepło, zimno czy ból. Miejsca, w których znajduje się duża liczba receptorów są bardziej wrażliwe na bodźce.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza