Łuk odruchowy i rodzaje odruchów

Wytłumacz czym jest łuk odruchowy, wymień rodzaje odruchów i podaj przykład do każdego rodzaju. 

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 11:12

Łuk odruchowy to droga jaką impuls nerwowy musi przebyć od narządu, który odebrał bodziec, czyli receptora, poprzez neuron czuciowy, następnie neuron pośredniczący i neuron ruchowy, aż do narządu, który wykonuje potrzebną czynność, czyli efektora.

Odruchu dzielimy na odruchy bezwarunkowe, które są automatyczne i występują od urodzenia w niezmienionej formie oraz odruchy warunkowe, których organizm się nauczył przez częste i systematyczne występowanie danego bodźca. Przykładem bezwarunkowego odruchu jest wytwarzanie śliny podczas spożywania posiłków, natomiast do odruchów warunkowych zaliczamy odruchowe zamykanie drzwi na klucz.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: