Elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Wymień elementy budujące ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz określ funkcje tych układów.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 11:11

Ośrodkowy układ nerwowy pełni centrum kontroli całego organizmu, przekazuje polecenia do odpowiednich narządów oraz analizuje informacje, które docierają ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego.

Obwodowy układ nerwowy odbiera informacje zarówno z narządów wewnętrznych jak i ze środowiska zewnętrznego oraz przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym, a pozostałymi częściami organizmu. Składa się z nerwów czaszkowych oraz nerwów rdzeniowych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: