Chemosynteza

Wyjaśnij krótko czym jest chemosynteza oraz u kogo występuje.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:15

Chemosynteza jest to forma samożywności, proces polegający na wytwarzaniu związków organicznych z dwutlenku węgla i wody przy wykorzystaniu energii chemicznej, która uwalniana jest podczas utleniania substancji nieorganicznych. Organizmami zdolnymi do przeprowadzania tego procesu nazywamy chemoautotrofami i zalicza się do nich między innymi:
- bakterie nitryfikacyjne
- bakterie siarkowe
- bakterie wodorowe
- bakterie żelazowe

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza