Kształcenie renesansowe

Spośród podanych wybierz te języki, które w epoce renesansu powinien znać każdy humanista.

 

francuski; angielski; łacina, rosyjski; greka; hiszpański; chiński; polski; hebrajski

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
03.06.2020 12:46

Epoka renesansu nazywana jest także odrodzeniem, co sugeruje, że  w tym czasie nastąpił gwałtowny rozkwit i rozwój intelektualnej części społeczeństwa. Najważniejszym filarem odrodzenia był humanizm, czyli konieczność powrotu do przeszłości po to, by na niej budować to, co nowe, zregenerowane. W renesansie duży nacisk został położy na samorozwój. Szczególnie pożądana była znajomość języków: łaciny, greki i hebrajskiego. Były one niezwykle przydatne przy studiowaniu dzieł starożytnych uczonych i filozofów.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza