Litwa w czasach Mendoga

Postaraj się zwięźle przedstawić najważniejsze wydarzenia z dziejów Litwy za panowania Mendoga.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
11.10.2020 13:56

W I połowie XIII wieku plemiona litewskie zamieszkujące górną i dolną Litwą (kolejno: Auksztotę i Żmudź) zostały zjednoczone za sprawą działalności księcia Mendoga (zm. 1263). Nowo powstałe państwo prowadziło ekspansję terytorialną w kierunku ziem ruskich. Podbita została przez nie Ruś Czarna i Księstwo Połockie. Na początku lat 50. XIII stulecia Mendog przyjął chrzest. Istnieje hipoteza, że następnie został koronowany na króla Litwy. Podjęta przez władcę próba chrystianizacji kraju zakończyła się niepowodzeniem, między innymi z powodu silnego oporu części miejscowych książąt. Dekadę później Mendog zginął w wyniku spisku zawiązanego przez jego przeciwników. Po śmierci władcy utworzone przez niego państwo uległo rozpadowi.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: