Znacznie gadów

Wytłumacz, jakie znaczenie mają gady dla człowieka i w przyrodzie.


Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
25.04.2020 07:41

Znaczenie gadów:
- są pożywieniem dla innych zwierząt
- drapieżne gady regulują  liczebność osobników będących ich pokarmem
- niektóre stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, na przykład jadowite węże
- odżywiają się wieloma zwierzętami, które są szkodnikami roślin
- skóra z gadów służy do wyrobu między innymi torebek czy butów

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza