Tkanka mięśniowa

Scharakteryzuj tkankę mięśniową, uwzględnij jej budowę, funkcję, a także wymień jej rodzaje.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
24.04.2020 10:36

Tkanka mięśniowa w zależności od rodzaju buduje mięśnie szkieletowe, ściany serca lub ściany narządów wewnętrznych  w organizmie.  Zbudowana jest z komórek, które mają zdolność do aktywnego kurczenia się i rozkurczania. Umożliwia ona między innymi wykonywanie ruchów, utrzymywanie postawy ciała, kształtowanie sylwetki, przesuwanie pokarmu w jelitach, ale również zapewnia ochronę tkanek znajdujących się pod nią. W zależności od budowy i sposobu pracy wyróżnia się tkankę mięśniową gładką, tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną serca i tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną szkieletową.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza