Negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko

Wymień negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:49

Negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko:
- wzrost liczby gatunków zagrożonych wyginięciem spowodowany między innymi łowiectwem, rybołówstwem, kłusownictwem
- zanieczyszczenie środowiska, które przyczynia się do kwaśnych opadów, dziury ozonowej, smogu, globalnego ocieplenia
- zanieczyszczenie wód między innymi przez ścieki i sztuczne nawozy, metale ciężkie, ropę naftową
- degradacja gleb między innymi przez nadmierne nawożenie, wypalanie traw, używanie ciężkich maszyn rolniczych, osuszanie terenów podmokłych
- niszczenie siedlisk spowodowane wycinaniem lasów

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza