Czynniki wpływające na fotosyntezę

Wymień czynniki wpływające na intensywność przeprowadzanej przez rośliny fotosyntezy oraz krótko omów każdy z nich.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
01.04.2020 12:45

Czynniki wpływające na intensywność fotosynytezy:

- Natężenie światła - przy braku światła fotosynteza nie zachodzi, a im większe jego natężenie tym intensywność fotosyntezy wzrasta, jednak nie powinno być nadmierne, bo to hamuje zachodzenie tego procesu. 
- Temperatura - zbyt niska lub zbyt wysoka może ograniczać fotosyntezę
- Stężenie dwutlenku węgla - wraz ze wzrostem zwiększa się intensywność fotosyntezy  
- Dostępność wody - niedobór lub nadmiar wody zaburza zachodzenie fotosyntezy 
- Ilość soli mineralnych - niedostatek potrzebnych roślinom soli mineralnych ogranicza fotosyntezę

Dzięki! 13
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza