Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska

Wytłumacz czym są czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska oraz podaj ich przykłady.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
23.05.2020 19:26

Czynniki biotyczne i abiotyczne zalicza się do czynników ekologicznych, regulują one rozmieszczenie i liczebność populacji. 

Czynniki biotyczne to oddziaływanie organizmów w bezpośredni lub pośredni sposób na inne organizmy. Zaliczamy do nich wszystkie organizmy, czyli zwierzęta, rośliny, drobnoustroje.

Czynniki abiotyczne to nieożywione elementy środowiska wpływające bezpośrednio lub pośrednio na organizmy żywe. Zaliczamy do nich między innymi: klimat, rodzaj podłoża, ukształtowanie terenu, powietrze, wodę, pH środowiska.

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza