Znajdź przydawkę w zdaniu

Znajdź przydawki w zdaniach:

 1. Aga uprawia zdrowe warzywa.
 2. Magda zna trudne języki obce.
 3. Chcę mieć troje dzieci.
 4. Zabrałaś moje buty.
 5. Siedmiu strażaków zginęło.
 6. Obejrzałem film „Rejs”.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Joanna Ekspert eSzkola.pl
23.03.2020 08:47

Przydawka jest określeniem nadrzędnego wobec niej rzeczownika, zazwyczaj określa cechy, właściwości, przynależność itp. Odpowiada na pytania: jaki? Który? Czyja? Ile? Ilu? Czego? z czego? i może być wyrażona przemiotnikiem, rzeczownikiem, zaimkiem, wyrażeniem przyimkowym.

 1. Zdrowe (bo jakie? zdrowe)
 2. Trudne (bo jakie? trudne), obce (jakie? obce)
 3. Troje (bo ile? Troje)
 4. Moje (bo czyje? Moje)
 5. Siedmiu (bo ilu? Siedmiu)
 6. „Rejs” (bo jaki film? film „Rejs”)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: