Kropki po skrótach

Zapisz skróty podanych wyrazów zgodnie z zasadami – z kropką lub bez.

 1. Dyrektor
 2. Miligram
 3. Magister
 4. Godzina
 5. Numer
 6. Inżynier
 7. Lekarz
 8. Profesor
 9. Odpowiedź
 10. Złotych
Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Joanna Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 08:01

W skrótach, w których występuje kilka kolejnych liter wyrazu po sobie np. kol. – koleżanka; stawia się kropkę. Wyjątkiem od tej reguły są skróty miar, wag, jednostek monetarnych, w których nie stawiamy na końcu kropki. W skrótach, w których występują litery nie kolejno po sobie np. dr – doktor (czyli pierwsza i ostatnia litera wyrazu) nie stawiamy kropki na końcu.

 1. dyr. (kropka bo kolejne, występujące po sobie litery)
 2. mg (nie ma kropki bo wyjatek – jednostka wagi)
 3. mgr (nie ma kropki bo litery, nie wystęujące po sobie)
 4. godz. (kropka bo kolejne, występujące po sobie litery)
 5. nr (nie ma kropki, bo litery nie występujące po sobie)
 6. inż. (kropka bo kolejne, występujące po sobie litery)
 7. lek. (kropka bo kolejne, występujące po sobie litery)
 8. prof. (kropka bo kolejne, występujące po sobie litery)
 9. odp. (kropka bo kolejne, występujące po sobie litery)
 10. zł (nie ma kropki, bo wyjątek – jednostka monetarna)
Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)