Kategorie słowotwórcze

Określ, do jakiej kategorii słowotwórczej należą podane przykłady wyrazów.

 1. Nochal
 2. Mądrala
 3. Kawiarnia
 4. Piekarnik
 5. Robotnik
 6. Dziewczynka
 7. Wesołość
 8. Polka
 9. Pisanie

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
03.04.2020 10:54

Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów, które mają podobne znaczenie i utworzone zostały przez dodanie takich samych lub podobnych cząstek np. nazwy miejsc, przez dodanie –arnia np. kawiarnia, szklarnia. Wyróżniamy grupy takie jak: nazwy wykonawców czynności, nazwy czynności, nazwy urządzeń i narzędzi, nazwy żeńskie, nazwy miejsc, nazwy cech, nazwy nosicieli cech, zdrobnienia, zgrubienia.

 1. Zgrubienie
 2. Nosiciel cechy
 3. Nazwa miejsca
 4. Nazwa urządzenia
 5. Nazwa wykonawcy czynności
 6. Zdrobnienie
 7. Nazwa cechy
 8. Nazwa żeńska
 9. Nazwa czynności

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza