Znaczenie glonów

Wytłumacz, jakie znaczenie mają glony w przyrodzie i dla człowieka.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:13

Znaczenie glonów w przyrodzie i dla człowieka:
- są głównymi twórcami materii organicznej, czyli pokarmów i tlenu w środowisku wodnym
- glony o dużych plechach tworzą podmorskie obszary będące środowiskiem życia wielu organizmów wodnych, między innymi ryb
- niektóre z nich są wykorzystywane jako pokarm dla człowieka i pasz dla zwierząt
- niektóre są organizmami pionierskimi
- niektóre używane są do produkcji kosmetyków
- masowe pojawianie się glonów powoduje zakwitanie wód, które mogą skutkować brakiem tlenu w zbiornikach
- glony zatykają rury wodociągowe

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza