Stułbiopławy, krążkopławy, koralowce

Scharakteryzuj krótko stułbiopławy, krążkopławy i koralowce.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
24.05.2020 18:59

Stułbiopławy: przeważnie występują w morzach, gdzie tworzą kolonie z nawet kilku tysięcy polipów, natomiast słodkowodne żyją pojedynczo. Przykładem stułbiopławów są: obelga i stułbia
Krążkopławy: są wyłącznie morskie, często osiągają duże rozmiary. Przykładem krążkopławów jest chełbia modra
Koralowce: żyją w ciepłych morzach, zalicza się do nich ukwiały i koral. Ukwiałami nazywa się polipy żyjące pojedynczo, które nie wytwarzają szkieletów, natomiast korale to korale żyjące w koloniach i wytwarzające szkielety.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: