Obojnactwo a rozdzielnopłciowość

Wyjaśnij czym jest obojnactwo a czym rozdzielnopłciowość.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:12

Obojnactwo - inaczej zwane jest hermafrodytyzmem. Polega na tym, że jeden organizm posiada zarówno gonady męskie, jak i żeńskie lub zawiera gruczoł obojnaczy. Wytwarza on komórki jajowe oraz plemniki. Najczęściej zachodzi u niego zapłodnienie krzyżowe, rzadziej samozapłodnienie.

Rozdzielnopłciowość - polega na występowaniu u jednego osobnika tylko jednego rodzaju gonady, u samic gonad żeńskich, a u samców gonad męskich.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza