Formy terenu

Wymień i krótko opisz formy terenu.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:07

Formy terenu:
a) wzniesienia, są wypukłe, zalicza się do nich pagórki, wzgórza i góry, które różną się wysokością, pagórki mają do 50 metrów, wzgórza do 300 m, natomiast góry powyżej tej wysokości
b) zagłębienia, są wklęsłe, rozróżnia się doliny, czyli podłużne zagłębienia terenu oraz kotliny, będące zagłębieniami otoczonymi wzniesieniami
c) równiny, obszary płaskie lub tylko lekko pofalowane

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza