Etapy metody naukowej

Wymień kolejno etapy metody naukowej oraz omów je.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
31.03.2020 11:43

Etapy metody naukowej:

1. Obserwacja - polega na obserwowaniu organizmu lub zjawiska, które nas zaciekawiło i nasunęło pytania.

2. Sformułowanie problemu badawczego - czyli pytania, na które odpowiedź będziemy chcieli uzyskać przez przeprowadzenie doświadczenia.

3. Postawienie hipotezy - czyli przykładowa odpowiedź na pytanie z problemu badawczego, którą będziemy próbowali potwierdzić lub obalić. 

4. Przeprowadzenie doświadczenia - podczas niego sprawdzamy czy hipoteza jest poprawna czy błędna. Doświadczenie należy dokładnie zaplanować, wybrać potrzebne materiały, określić czas trwania, próbę badawczą oraz próbę kontrolną. 

5. Analiza wyników - na podstawie przeprowadzonego doświadczenia i zebranych wiadomości należy wykonać analizę, aby móc sformułować poprawny wniosek.

6. Sformułowanie wniosków - potwierdza lub odrzuca postawioną wcześniej hipotezę w zależności od wyników.

Dzięki! 90
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (3)
kamA
2022-10-12 14:28:45
DZIEKI pomogłaś mi
Dzięki! 1
Odpowiedz
O
2022-10-06 14:01:32
Dzięki
Dzięki! 2
Odpowiedz
Misia
2021-10-22 14:51:06
Obserwacja Problem badawczy Hipoteza Przeprowadzenie doświadczenia Analiza wyników Sformułowanie wniosków
Dzięki! 6
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza