Ekosystem, biocenoza, biotop

Wyjaśnij poniższe pojęcia

Ekosystem:
Biocenoza:
Biotop:

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.05.2020 15:51

Ekosystem: to podstawowa jednostka funkcjonowania przyrody złożona z biocenozy i jej biotopu, w którym występuje przepływ energii i obieg materii
Biocenoza: to wszystkie populacje organizmów występujących na określonym terenie powiązane wzajemnymi zależnościami
Biotop: to miejsce występowania biocenozy wraz ze wszystkimi czynnikami, które na nie oddziałują

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza