Metodyści - historia, zasady wiary, religia. Metodyści w Polsce - strona 2

biblijnego dekalogu. Na nabożeństwach wierni spotykają się w niedzielę. Przyjęcie do Kościoła następuje przez wyznanie wiary i modlitwę. Duchownych nie obowiązuje celibat.

Obecnie na całym świecie żyje około 70 milionów metodystów z czego większość mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Polsce Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP zrzesza blisko 4,5 tys. wiernych.

Metodyści w Polsce

Metodyści pojawili się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. Pierwsze zbory powstawały na Pomorzu (Gdańsk, Grudziądz, Chodzież) i Śląsku (Wrocław). W 1920 r. z Ameryki przybyła do Polski Misja Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego. Rozszerzyła ona działalność rodzącego się Kościoła na centralne i wschodnie terytoria Polski. Nowe ośrodki utworzono m.in. w Warszawie i okolicy, we Lwowie, w Poznaniu, w Baranowicach i w Wilnie.

Kościół został oficjalnie zarejestrowany w Polsce dnia 16 października 1945 r. Obecnie posiada osobowość prawną, którą reguluje ustawa z 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej.

Na terenie Polski Kościół Ewangelicko-Metodystyczny podzielony jest na 2 okręgi (Wschodni z siedzibą w Warszawie i Zachodni z siedzibą w Poznaniu). Liczy około 4,5 tys. wiernych, którzy zrzeszają się w ponad 40 zborach.

Na dorocznej Konferencji w Ostródzie w 1990 r. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny przyjął deklarację o wspólnocie ołtarza i kazalnicy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. W 1994 r. takie porozumienie zawarto również z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

Kościół wydaje miesięcznik religijno-społeczny Pielgrzym Polski oraz dwumiesięcznik religijny Wieczernik. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz należy do Światowej Rady Metodystycznej.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Popieram pana d
Mesjasz • 2021-11-28 16:27:18
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
.
jennie • 2021-11-28 10:53:19
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
prosze
lo • 2021-11-27 10:35:19