Księga Powtórzonego Prawa - strona 3

różniącą się w szczegółach od tej z Księgi Wyjścia.

Księga mówi również o prawie lewiratu, charakterystycznym dla starożytnych Izraelitów: Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. (Pwt 25,5)

W Księdze Powtórzonego Prawa znajduje się nakaz ustalenia tylko jednego miejsca świętego. Inne powinny zostać zniszczone jako przejawy bałwochwalstwa. Księga podaje również instrukcje wyznaczenia króla (Pwt 17,14-20). Taka tematyka nie jest poruszana w innych księgach Tory i może wskazywać na dodatek z czasów Jozjasza.

Rozdziały 27. i 28. zawierają wykaz błogosławieństw i przekleństw. Zdecydowanie więcej miejsca Mojżesz poświęca tym drugim, niejako przestrzegając Izrael przed występkami i nawołując do miłowania oraz wierności Jahwe. W Księdze wielokrotnie lud wybrany jest ukazany jako lud niewdzięczny.

To właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa pojawia się przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (Pwt 6, 5). Potem zostało ono powtórzone przez Jezusa jako „największe i pierwsze przykazanie”(Mt 22,37-38).

Księga Powtórzonego Prawa kończy się liryczną pieśnią Mojżesza, której tematem jest historia o zbawieniu Izraela. Następnie Mojżesz błogosławi swój lud i umiera. Nie wiadomo gdzie został pochowany – pojawiły się spekulacje, że został wzięty przez Boga jak Henoch i Eliasz. Czczony jest jako największy prorok w historii Izraela.

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
Gucio
2019-09-24 15:07:31
No zgadzam się
Oli-Moli
2019-09-24 15:05:29
Bardzo ładnie dziecko
Ostatnio komentowane
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58