Księga Powtórzonego Prawa - strona 3

różniącą się w szczegółach od tej z Księgi Wyjścia.

Księga mówi również o prawie lewiratu, charakterystycznym dla starożytnych Izraelitów: Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. (Pwt 25,5)

W Księdze Powtórzonego Prawa znajduje się nakaz ustalenia tylko jednego miejsca świętego. Inne powinny zostać zniszczone jako przejawy bałwochwalstwa. Księga podaje również instrukcje wyznaczenia króla (Pwt 17,14-20). Taka tematyka nie jest poruszana w innych księgach Tory i może wskazywać na dodatek z czasów Jozjasza.

Rozdziały 27. i 28. zawierają wykaz błogosławieństw i przekleństw. Zdecydowanie więcej miejsca Mojżesz poświęca tym drugim, niejako przestrzegając Izrael przed występkami i nawołując do miłowania oraz wierności Jahwe. W Księdze wielokrotnie lud wybrany jest ukazany jako lud niewdzięczny.

To właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa pojawia się przykazanie miłości: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (Pwt 6, 5). Potem zostało ono powtórzone przez Jezusa jako „największe i pierwsze przykazanie”(Mt 22,37-38).

Księga Powtórzonego Prawa kończy się liryczną pieśnią Mojżesza, której tematem jest historia o zbawieniu Izraela. Następnie Mojżesz błogosławi swój lud i umiera. Nie wiadomo gdzie został pochowany – pojawiły się spekulacje, że został wzięty przez Boga jak Henoch i Eliasz. Czczony jest jako największy prorok w historii Izraela.

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Jozuego

  Księga Jozuego jest szóstą księgą w kanonie Starego Testamentu. Znajduje się również w Biblii Hebrajskiej, jednak nie wchodzi w skład Pięcioksięgu. Należy do ksiąg historycznych.  Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 5 =
Gucio
2019-09-24 15:07:31
No zgadzam się
Oli-Moli
2019-09-24 15:05:29
Bardzo ładnie dziecko
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58