Aniołowie - strona 3

również narodziny, w tym narodziny samego Jezusa Chrystusa:

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,». (Łk 1,26-28)

Aniołowie są obecni w całym ziemskim życiu Syna Bożego. Chronią Jezusa w dzieciństwie (anioł ukazuje się Józefowi i nakazuje mu ucieczkę do Egiptu przed rzezią niemowląt- Mt 2,13), usługują na pustyni (Mk 1,13), są przy nim podczas modlitwy w Ogrójcu (Łk 22,43). Oznajmiają też Jego Zmartwychwstanie (Mk 16,1-7). Aniołowie zapowiadają też powtórne przyjście Jezusa (Dz 1,10-11), podczas którego będą mu towarzyszyć; będą sługami Syna w czasie Sądu Ostatecznego:

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 13,41)

Aniołowie działają również w życiu rodzącego się Kościoła m.in. uwalniając z więzienia św. Piotra (12,5-17) oraz wskazując drogę św. Filipowi (Dz 8,26).

W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta

Polecamy również:

  • Piekło

    Piekłem w religii chrześcijańskiej nazywa się stan ostatecznego samowykluczenia człowieka z komunii z Bogiem i świętymi. Jest on konsekwencją wolnego wyboru osoby, która umiera w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i odrzucając Boże miłosierdzie. Należy przy tym pamiętać, że sam Bóg... Więcej »

  • Czyściec

    Czyśćcem nazywa się stan ludzi, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, zatem są już pewni swojego zbawienia, niemniej potrzebują jeszcze końcowego oczyszczenia, aby uzyskać świętość konieczną do uczestnictwa w Królestwie Bożym Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01