Telomery w procesie starzenia

Telomery mają swój udział w procesie starzenia się. Określeniem tym nazywa się fragmenty chromosomów, które znajdują się na ich końcach i zabezpieczają chromosomy przed uszkodzeniami podczas kopiowania materiału genetycznego. Każdy chromosom posiada dwa telomery. Jednak podczas każdego podziału komórki, telomer ulega skróceniu, co może zwiększać szansę na zapoczątkowanie procesu nowotworzenia oraz przyczynia się do procesu starzenia komórek oraz tkanek.

Telomery (świecące punkty na końcach chromosomów)
Telomery
(świecące punkty na końcach chromosomów)

 

Jakie są funkcje telomerów?

ochraniają końce chromosomów przed uszkodzeniem

stabilizują chromosomy

wspomagają ułozenie chromosomów podczas podziałów komórki

Jaki jest udział telomerów w procesie starzenia się?

Telomery wspomagają chromosomy podczas podziałów komórkowych, które powodują ich każdorazowe skracanie. Gdy skrócą się maksymalnie - telomery przestają istnieć, wówczas dochodzi do intensywnych zmian w komórce. Może to doprowadzić do zlepiania się chromosomów z innym, a także do zwiększenia ekspresji jednych genów i zahamowania ekspresji innych, co z kolei prowadzi do zmniejszenia tempa metabolizmu, a przez to organy i tkanki zaczynają się starzeć.