Św. Paulin z Noli

Święty Paulin urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Pochodził z możnego rodu patrycjuszowskiego i naprawdę nazywał się Pontius Meropius Anicius Paulinus. Otrzymał gruntowne i wszechstronne wykształcenie. Po ukończeniu szkoły piastował różne urzędy publiczne, był m.in. prawnikiem, senatorem i konsulem. W 381 r. został gubernatorem Kampanii, a jego stolicą był Neapol. To właśnie w Neapolu po raz pierwszy zetknął się bliżej z chrześcijanami, którym od samego początku okazywał dużą życzliwość,  budując m.in. hospicjum dla chorych i drogę dojazdową dla pielgrzymów do sanktuarium św. Feliksa.

Prawdy wiary chrześcijańskiej przekazał Paulinowi sam św. Ambroży. W 379 r. poślubił Tharasię, chrześcijankę z Hiszpanii, i wkrótce przyjął chrzest z rąk św. Delfina, biskupa Bordeaux. Małżonkowie mieli syna, który jednak szybko zmarł, i wówczas zdecydowali się złożyć ślub czystości. Podczas wspólnej pielgrzymki do grobu św. Marcina z Tours, Paulin doznał łaski uzdrowienia choroby oczu, co tylko umocniło jego wiarę.

W 394 r. Paulin – za zgodą żony – przyjął święcenia kapłańskie. Sprzedał majątek i w Noli (Włochy) założył swoją pierwszą wspólnotę. Zdobyte pieniądze przeznaczył na wsparcie ubogich i wdów, na wykup niewolników, a także na budowę kościoła i ozdobienie grobu św. Feliksa, do którego wyróżniał się szczególnym nabożeństwem (św. Feliks z Noli był męczennikiem, żyjącym w III w.).

Paulin wiódł żywot mnicha i praktykował ascezę. W 410 r. został wybrany na biskupa Noli. Podczas sprawowania urzędu zasłynął walką z pelagianizmem oraz działalnością charytatywną. Przyjaźnił się ze św. Augustynem i św. Hieronimem. Zmarł 22 czerwca 431 r., pozostawiając po sobie wiele listów (przetrwało 49 z nich) oraz utwory poetyckie. Jest uważany jest za czołowego poetę wczesnochrześcijańskiego na Zachodzie i za jednego z twórców łacińskiej poezji chrześcijańskiej.

Od samego początku jego grób, położony obok sanktuarium św. Feliksa z Noli, był celem czci i pielgrzymek. Obecnie jego relikwie znajdują się w kościele w miejscowości Sutera na Sycylii obok relikwii św. Onufrego Wielkiego.

Święty Paulin z Noli w liturgii Kościoła katolickiego wspominany jest 2 czerwca, a w prawosławiu 23 stycznia (5 lutego kalendarza gregoriańskiego).