Stopnie wojskowe w Polsce

Już od początku historii wojska żywa była potrzeba jego hierarchizacji i podziału zadań. Na początku taką rolę spełniał ubiór i kolor chorągwi. Jednostki organizacyjne pojawiały się już w pierwszych większych armiach świata starożytnego. Aktualne stopnie wojskowe w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej.

W Rzeczpospolitej Polskiej stopnie wojskowe są tytułami żołnierzy i obowiązują dożywotnio. Najniższy stopień to szeregowy, określa on osobę powołaną do czynnej służby po raz pierwszy lub osobę przeniesioną do rezerwy bez odbycia służby. Wyższy stopień można otrzymać w drodze mianowania. Aby być mianowanym (w czasie pokoju) na kolejne stopnie w tym samym korpusie żołnierze muszą spełniać określone warunki: pozytywne wyniki w szkoleniu wojskowym, pozytywna opinia służbowa, odpowiednie zdyscyplinowanie, ukończony wymagany kurs lub szkolenie. Za sprawą degradacji lub utraty polskiego obywatelstwa żołnierz może stracić stopień.

Wojska Lądowe i Specjalne

Podział w Wojskach Lądowych oraz w Wojskach Specjalnych (z zachowaną kolejnością stopni):

1)      Korpus szeregowych:

- szeregowy

- starszy szeregowy

2)      Korpus podoficerów:

- kapral

- starszy kapral

- plutonowy

- sierżant

- starszy sierżant

- młodszy chorąży

- chorąży

- starszy chorąży

- starszy chorąży sztabowy

3)      Korpus oficerów (oficerowie młodsi):

- podporucznik

- porucznik

- kapitan

4)      Korpus oficerów (oficerowie starsi):

- major

- podpułkownik

- pułkownik

5)      Generałowie:

- generał brygady

- generał dywizji

- generał broni

- generał

6)      Marszałek:

- marszałek Polski

Marynarka Wojenna

Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej:

1)      Korpus marynarzy:

- marynarz

- starszy marynarz

2)      Korpus oficerów:

- mat

- starszy mat

- bosmanmat

- bosman

- starszy bosman

- młodszy chorąży marynarki

- chorąży marynarki

- starszy chorąży marynarki

- starszy chorąży sztabowy marynarki

3)      Korpus oficerów (oficerowie młodsi):

- podporucznik marynarki

- porucznik marynarki

- kapitan marynarki

4)      Korpus oficerów (oficerowie starsi):

- komandor podporucznik

- komandor porucznik

- komandor

5)      Admirałowie:

- kontradmirał

- wiceadmirał

- admirał floty

- admirał