Sataniści (tzw. czciciele Szatana)

Subkultura satanistów może być rozpoznana dzięki stosowaniu bardzo specyficznej symboliki i czarnej odzieży. Jeśli chodzi o symbole, to najczęściej są to: odwrócony krzyż, pentagram, wizerunki diabła (czasami w postaci kozła), trzy szóstki itp. Ubiór satanistów również się wyróżnia, ponieważ najczęściej ma kolor czarny, nabijany ćwiekami. Ważnym elementem przynależności do grupy satanistów są także długie włosy.

Rozwój subkultury satanistycznej rozpoczął się w latach 80. w związku z działalnością licznych zespołów heavy metalowych, które swoje utwory zaczęły osadzać w mroczne stylistyce. Oczywiście nie jest tak, że każdy młody człowiek słuchający muzyki metalowej jest satanistą, osoby te jednak są podatne na wpływ grup o podobnych zainteresowaniach muzycznych, a jednocześnie – związanych z subkulturą satanistyczną.

Ze względu na liczne działania przeciwko porządkowi, m.in. dewastację cmentarzy czy akty przemocy (szczególnie na zwierzętach) subkultura satanistyczna jest uznawana za kryminogenną.