Przydawka

Co to jest przydawka

Przydawka jest częścią zdania, która określa rzeczownik lub zaimek rzeczowny. Odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?

 

W lesie rosną wysokie drzewa.    

drzewa – jakie? – wysokie

Tamten chłopiec jest niegrzeczny.    

chłopiec – który? – tamten

Mój tata jest lekarzem.    

tata – czyj? – mój

Pięć zeszytów leży na stole.    

zeszytów – ile? – pięć

Liście drzew opadły na ziemię.    

liście – czego? – drzew

 

Przydawka może być wyrażona:

a. przymiotnikiem (Piotr kupił nową kurtkę),

b. liczebnikiem (Wycisnął ze mnie siódme poty),

c. zaimkiem (To nie wasza sprawa!),

d. rzeczownikiem (Pies Asi głośno szczeka),

e. wyrażeniem przyimkowym (Firma buduje domy z drewna),

f. imiesłowem przymiotnikowym (Obserwował liście tańczące na wietrze).

 

Warto wiedzieć

O przydawkę i dopełnienie możemy zapytać tym samym pytaniem czego? lub kogo? Aby nie popełnić błędu w ich rozróżnieniu, należy sprawdzić, jaki wyraz określa analizowana część zdania. Jeśli będzie to rzeczownik, z pewnością mamy do czynienia z przydawką.

Agata nie lubi (czego?) lodów.

Lodów to dopełnienie, ponieważ określa czasownik nie lubi.

Stoję w cieniu (czego?) drzewa.

Drzewa to przydawka, ponieważ określa rzeczownik cień.