Prawo spadkowe

Prawo spadkowe – to gałąź prawa cywilnego normująca zasady dziedziczenia, a więc przechodzenie praw i obowiązków majątkowych z osoby zmarłej na spadkobierców tej osoby.

W Polsce źródłem prawa spadkowego jest czwarta księga Kodeksu Cywilnego.

Należy wspomnieć, że przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i przewidują dwie możliwości dziedziczenia:
=> testament – jest to jednostronne oświadczenie woli dotyczące podziału, rozporządzenie własnego majątku na wypadek śmierci. Spadkodawca, by sporządzić testament musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wówczas może także zmienić lub odwołać swój testament w każdej chwili. W Polsce źródłem prawa dotyczącego testamentów jest kodeks cywilny. Istnieją dwa rodzaje testamentów: zwykłe oraz szczególne. Do tego pierwszego zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Z kolei szczególnym są testamenty ustne, podróżne oraz wojskowe.
=> dziedziczenie ustawowe – ma miejsce, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub testament jest nieważny. Czwarta księga kodeksu cywilnego precyzuje kolejność i reguły dziedziczenia. W pierwszej kolejności dziedzicami są dzieci i współmałżonek, potem dalsza rodzina. W przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał żadnej rodziny bliższej lub dalszej, jego majątek przejmuje Skarb Państwa.