Plan wydarzeń

Kazanie pierwsze

1. Rządy zależne od woli Boga
2. Podział mądrości
3. Zagrożenia w Rzeczpospolitej
4. Mądrość Boża
5. Grzechy przeciwko mądrości
6. Modlitwa o mądrość

Kazanie wtóre

1. Choroby Rzeczypospolitej
2. Przykazanie miłości
3. Rola posłów
4. Zasługi Ojczyzny
5. Polska jako tonący okręt
6. Święci miłujący naród
7. Modlitwa

Kazanie trzecie

1. Polecenie Chrystusa
2. Elementy jednoczące ludzi
3. Zagrożenia płynące z braku jedności
4. Przyczyny niezgody
5. Rada dla posłów
6. Modlitwa o jedność

Kazanie czwarte

1. Historia wyzwolenia izraelitów
2. Prawdziwa wolność
3. Kapłaństwo jako fundament królestwa
4. Władcy-prorocy
5. Cesarze rzymscy
6. Krytyka ewangelików
7. Kłopoty państw sąsiedzkich
8. Modlitwa o wzmocnienie wiary katolickiej

Kazanie piąte

1. Wpływ wiary katolickiej na rozwój państwa
2. Charakterystyka heretyków
3. Wymagana postawa katolików
4. Modlitwa o ożywienie wiary katolików

Kazanie szóste

1. Państwo jako organizm: religia jako serce, władca jako głowa
2. Monarchia jako najlepszy ustrój
3. Konieczność zachowania hierarchii
4. Problemy władzy królewskiej
5. Prawidłowa monarchia
6. Dobre i złe wolności
7. Napomnienie posłów
8. Modlitwa za królów

Kazanie siódme

1. Prawo
2. Klasyfikacja praw
3. Waga prawa
4. Prawa zapisane
5. Egzekucja
6. Modlitwa o dobre prawa

Kazanie ósme

1. Grzechy Polaków
2. Grzechy szlachty
3. Groźba kary
4. Zapowiedź dni skupienia
5. Modlitwa o miłosierdzie Boże