Plan wydarzeń

1. Józio robi bilans swojego życia.
2. Bohater postanawia wyrazić siebie poprzez pracę twórczą.
3. Józia odwiedza dawny nauczyciel, który przyłapuje go na niewiedzy.
4. Józio zostaje zabrany do szkoły, by uzupełnił luki w swojej edukacji.
5. Banda Syfona i Miętusa sprzeczają się na temat niewinności.
6. Józio ocenia krytycznie nauczycieli, którzy są starzy i pozbawieni własnego, krytycznego myślenia.
7. Józio bierze udział w lekcji polskiego prowadzonego przez profesora zwanego Bladaczką.
8. Syfon i Miętus rozgrywają pojedynek na miny, którego sędzią jest Józio.
9. Dygresja narratora dotycząca sztuki i jej formy (rozdz. V – niezwiązany bezpośrednio z akcją).
10. Historia pojedynku Analityka z Syntetykiem(rozdz. VI – niezwiązany bezpośrednio z akcją).
11. Józio trafia na stancję w domu Młodziaków
12. Józio zakochuje się w Ziucie i stara się zdobyć jej względy.
13. Na stancji pojawia się Miętus, który robi wiele zamieszania, a potem rozmawia z Józiem.
14. Józio stara się zaprzyjaźnić z Kopyrdą.
15. Zgwałcony przez uszy Syfon umiera.
16. Młodziakowa odkrywa, że Józio jest zakochany w Ziucie.
17. Rodzice zachęcają Ziutę do łamania konwenansów.
18. Józio chce rozbić maskę nowoczesności Młodziaków i w ten sposób uwolnić się od profesora Pimki.
19. Józio podgląda Ziutę, by zburzyć jej nowoczesność.
20. Józio grzebie w rzeczach Ziuty i odkrywa listy miłosne od profesora Pimki.
21. Józio podrabia rękopis Ziuty i pisze listy do Kopyrdy i profesora Pimki.
22. U Młodziaków panuje napięta atmosfera, którą wywołuje nowy lokator.
23. Nocą do Ziuty przychodzą dwaj adoratorzy.
24. Józio demaskuje Kopyrdę i profesora Pimkę.
25. Józio ucieka z domu Młodziaków i wraz z Miętusem udaje się na poszukiwania parobka.
26. Dygresja dotycząca literatury, cierpień twórcy oraz możliwości genezy dzieła (rozdz. XI – niezwiązany bezpośrednio z akcją).
27. Historia meczu tenisowego i dziwnych wydarzeń, które mu towarzyszyły (rozdz. XII – niezwiązany bezpośrednio z akcją).
28. Józio i Miętus spotykają agresywnych ludzi, którzy zachowują się jak psy.
29. Ciotka Hurlecka zabiera chłopców do Bolimowa.
30. Miętus spotyka idealnego parobka – Walka, z którym brata się nocą.
31. Hurleccy podejrzewają Miętusa o skłonności homoseksualne.
32. Chłopcy chcą uciec z Bolimowa porywając ze sobą Walka.
33. Bunt Walka i Miętusa przeradza się w bijatykę.
34. Do uciekającego Józia dołącza Zosia, z którą bohater całuje się.
35. Ucieczka od narzuconej formy okazuje się niemożliwa.