Plan wydarzeń

1. Przybycie Wilhelma i Adsa do opactwa – pomoc w odnalezieniu konia.
2. Prośba opata o pomoc w rozwikłaniu tajemnicy śmierci młodego mnicha.
3. Spotkanie Wilhelma z dawnym przyjacielem, Hubertynem z Casale.
4. Rozmowa z herborystą Sewerynem na temat trujących ziół.
5. Zwiedzanie skryptorium – ostrzeżenie ślepego mnicha przed nadejściem Antychrysta.
6. Odnalezienie zwłok Wenancjusza w kadzi z krwią.
7. Rozmowa Wilhelma z Berengarem – opowieść mnicha o ostatnim spotkaniu z Adelmusem.
8. Opowieść Bencjusza o grzesznym związku pomiędzy Berengarem i Adelmusem.
9. Odkrycie tajnego wejścia do biblioteki.
10. Odnalezienie zaszyfrowanych zapisków Wenancjusza i utrata okularów.
11. Zbłądzenie bohaterów w gmachu biblioteki.
12. Zaginięcie Berengara i odkrycie zakrwawionego płótna w jego celi.
13. Rozmowa Adsa i Hubertyna o sekcie brata Dulcyna.
14. Spotkanie Adsa z młodą dziewczyną.
15. Spowiedź nowicjusza i przyznanie się do grzechu Wilhelmowi.
16. Odnalezienie w łaźni ciała utopionego Berengara.
17. Przyznanie się Salwatora i Remigiusza do kontaktów z sektą Dulcyna.
18. Przybycie dwóch legacji do opactwa.
19. Stworzenie szkicu biblioteki przez Adsa.
20. Oskarżenie Salwatora i młodej kochanki Adsa o czarnoksięstwo.
21. Dysputa o ubóstwie Chrystusa przerwana wieścią o kolejnym zabójstwie - Seweryna.
22. Aresztowanie klucznika przyłapanego na miejscu zbrodni.
23. Poszukiwania tajemniczej księgi ukrywanej przez herborystę w szpitalu.
24. Sąd inkwizycyjny – oskarżenie Remigiusza o herezję i morderstwo.
25. Śmierć Malachiasza podczas nabożeństwa jutrzni.
26. Odjazd legacji z opactwa.
27. Prośba opata o zaprzestanie śledztwa i nakaz wyjazdu.
28. Śledzenie Abbona przez Wilhelma i Adsa.
29. Rozszyfrowanie skryptu Wenancjusza – odkrycie sposobu wejścia do głównej sali biblioteki.
30. Spotkanie bohaterów z bratem Jorge.
31. Przyznanie się mnicha do morderstw – dyskusja z Wilhelmem o treści „Poetyki” Arystotelesa.
32. Pożar biblioteki spowodowany przez uciekającego mordercę.
33. Opuszczenie opactwa przez Wilhelma i Adsa.
34. Rozstania Adsa z mistrzem i powrót bohatera do klasztoru w Melku.