Plan wydarzeń

1. Tadek i inni więźniowie pracują na terenie gospodarstwa mieszczącego się na Harmenzach (narrator zajmował się szynami kolejki wąskotorowej).
2. Przybycie pani Haneczki, która miała dla narratora trochę jedzenia.
3. Rozmowa o mydłach – Tadek uświadamia sobie, że został okradziony.
4. Pani Haneczka prosi narratora, by przekazał Iwanowi kawałek słoniny.
5. Historia Bekera – Żyda, który w jednym z podpoznańskich lagrów był znaczącą postacią.
6. Niechęć narratora do Bekera.
7. Przedstawienie znaczenia kolejki – miała wozić szczątki z krematoriów.
8. Pojawienie się wiadomości o wybiórce – paniczna reakcja więźniów, którzy zaczęli opatrywać rany i chcieli sprawiać wrażenie jak najzdrowszych i pełnych sił.
9. Praca Tadka przy przekopywaniu wilgotnej ziemi.
10. Pojawienie się esesmana, który chciał zawłaszczyć sobie zegarek narratora.
11. Więźniowie ruszają po kotły z zupą (Tadek zagarnia większą ilość dla swojej grupy).
12. Spotkanie narratora z Iwanem.
13. Narrator zauważa, że kradzione są gęsi.
14. Tadek pracuje przy przekopywaniu rowu.
15. Przyjście posta i zainteresowanie się butami bohatera.
16. Pipel przynosi jedzenie od kapa.
17. Tadek zwraca uwagę, by pilnowali gęsi.
18. Narrator – pomocnik kapa – podawał jedzenie. Dodatkowe miski przyznał Bekerowi i Andrzejowi.
19. Chwilowy odpoczynek.
20. Rubin mówi o zajęciu Kijowa.
21. Rozmowy (poprzez gesty) z kobiecym komandem.
22. Wezwanie Tadka do kapo.
23. Narrator za oddanie swojego jedzenia, nie otrzyma porcji następnego dnia. Kapo przypomina także o konieczności wykonania noszy.
24. Tadek dostrzega Iwana bijącego Bekera. Żyd wyjadł porcję zostawioną mężczyźnie przez panią Haneczkę.
25. Andrzej uczy maszerować dwóch żydowskich więźniów.
26. Upewnienie się przez Tadka, że Kijów rzeczywiście został zajęty.
27. Spotkanie Tadka z kapem.
28. Przybycie gospodarza majątku na Harmenzach.
29. Szybki rozkaz wyeliminowania nieumiejących maszerować.
30. Andrzej wykonuje nieprzyjemny obowiązek.
31. Przedwczesna zbiórka.
32. Przeszukanie.
33. Odnalezienie gęsi u starego Greka.
34. Przyznanie się Iwana.
35. Okrutna chłosta.
36. Powrót do obozu.
37. Po apelu wszyscy udają się do baraków.
38. Wybiórka w obozie.
39. Pojawienie się Bekera, który wkrótce pójdzie do komory gazowej.
40. Prośba o ostatni posiłek.