Opowiadanie po angielsku

A story

The two-dimensional dream

I dreamed I was sleeping on the street, next to my house. That moment I didn’t think it was weird. I knew it had to be like that. The strange thing, which I realized when I woke up, was the fact that in my dream I had had two perspectives - a sight of the whole surrounding and my own perspective. Going back to my dream, it wasn’t scary itself. It was my sense of unease that made it so spooky. I was sleeping, waking up every now and then, when he appeared.

The man was pacing along the street and staring at me. I was laying on my right side, unable to see him, but I felt his presence. Simultaneously I had this unusual flashing view from above. Finding myself in a most awkward predicament, I pretended to be sound asleep. Just as if it could save me. The man came close to me and stood behind me. Then I heard this rustling sound. It was so creepy that I couldn’t stand it.

When I woke up, my heartbeat rate was at the limit of its endurance. I realised that my fear was unfounded. However, I was still not able to open my eyes, let alone to move. I felt asleep again.

Opowiadanie po angielsku - tłumaczenie

Dwuwymiarowy sen

Śniło mi się, że spałem na ulicy obok mojego domu. W tamtym momencie nie uważałem, że jest w tym coś dziwnego. Wiedziałem, że tak musi być. Dziwną sprawą, którą uświadomiłem sobie, kiedy się obudziłem było to, że miałem dwie perspektywy patrzenia - widok na całe otoczenie i z własnego punktu widzenia. Wracając jednak do mojego snu – nie był on straszny sam w sobie. To raczej mój niepokój sprawił, że stał się taki przerażający. Spałem, budziłem się co chwila, kiedy pojawił się on.

Mężczyzna kroczył ulicą i gapił się na mnie. Leżałem na swoim prawym boku i nie widziałem go, jednak mogłem wyczuć jego obecność. Jednocześnie miałem ten błyszczący widok z góry. Znajdując się w najbardziej dziwacznym i kłopotliwym położeniu, udawałem, że śpię. Tak, jakby to mogło mnie uratować. Mężczyzna podszedł blisko mnie i stanął za mną. Wtedy usłyszałem ten szeleszczący dźwięk. Było to tak przerażające, że nie mogłem tego znieść.

Kiedy się obudziłem, moje tętno było na granicy wytrzymałości. Zdałem sobie sprawę, że mój strach był nieuzasadniony. Jednak wciąż nie byłem w stanie otworzyć oczu, co dopiero się poruszyć. Zasnąłem ponownie.


DICTIONARY – SŁOWNICZEK
two-dimensional - dwuwymiarowy

a dream – sen
weird – dziwny, niepokojący
strange – dziwny
to wake up – budzić się
scary – straszny
a sense of unease – uczucie niepokoju
spooky – przerażający
every now and then – co chwila
to pace - kroczyć
to stare at – gapić się na
simultaneously – jednocześnie
a view from above – widok z góry
an awkward predicament – dziwne, kłopotliwe położenie
to pretend – udawać
to save sb – uratować kogoś
rustling sound – szelest
creepy - straszny
heartbeat – tętno
at the limit of its endurance – na granicy wytrzymałości
unfounded fear – nieuzasadniony strach