Opis zwierzęcia po angielsku

Description of an animal

My uncle is a total animal lover. He has got a huge farm, on which he keeps chickens, ducks, cows, pigs, horses and so on. There are also some domesticated animals, such as: dogs, cats, rabbits, fish and a parrot. I would like to describe the latter, as it is unique.

The parrot looks like an ordinary bird of this kind. It has got beautiful plumage and large thick beak. Its round eyes are placed on both sides of the head. The tail consists of a few feathers – they are long and colourful. It isn't , however, a normal bird. This parrot can talk, or should I say – it can imitate human voice. Believe it or not, but sometimes it is hard to tell the difference between a parrot's word and a word of any other person.

Although scientists say that parrots repeat sounds thoughtlessly, I think that this one is very intelligent and understands a lot. My uncle bought it form an old sailor 5 years ago. It was already trained to say many words and do certain things. But since then the parrot has leared new tricks and is now able to play with us. This is the most amazing animal I have ever met.

Opis zwierzęcia po angielsku - tłumaczenie

Mój wujek jest totalnym miłośnikiem zwierząt. Ma wielką farmę, na której trzyma kurczaki, kaczki, krowy, świnie, konie itd. Jest tu także trochę zwierząt domowych, takich jak: psy, koty, króliki, rybki i papuga. Chciałabym opisać tę ostatnią, ponieważ jest wyjątkowa.

Papuga wygląda jak zwykły ptak tego rodzaju. Ma piękne upierzenie i duży twardy dziób. Jej okrągłe oczy umieszczone są po obu stronach głowy. Ogon składa się z kilku długich, kolorowych piór. Jednak nie jest to normalny ptak. Ta papuga potrafi gadać, albo może powinnam powiedzieć – potrafi imitować ludzki głos. Wierzcie lub nie, ale czasem trudno jest odróżnić słowo mówione przez papugę od słowa mówionego przez jakąkolwiek inną osobę.

Mimo że naukowcy twierdzą, iż papugi powtarzają dźwięki bezmyślnie, uważam że ta jest bardzo inteligentna i dużo rozumie. Wujek kupił ją od jakiegoś starego marynarza pięć lat temu. Była już wtedy wytrenowana, żeby mówić wiele słów i robić konkretne rzeczy. Ale od tego czasu nauczyła się nowych trików i dziś potrafi się z nami bawić. To najbardziej zadziwiające zwierzę, jakie kiedykolwiek spotkałam.


DICTIONARY - SŁOWNICZEK
an animal lover – miłośnik zwierząt
a farm – farma, gospodarstwo
domesticated animals – zwierzęta domowe
a parrot – papuga
unique – wyjątkowy
ordinary – zwyczajny
plumage – upierzenie
a beak - dziób
a tail – ogon
feathers – pióra
to imitate human voice – imitować ludzki głos
to tell the difference between – odróżniać
to repeat sounds thoughtlessly – powtarzać dźwięki bezmyślnie
a sailor – marynarz
trained – wytrenowany
amazing – niezwykły, zadziwiający