Notatka po angielsku

1) A short note to a friend

David,

I went to a business meeting and won't be home before 6 o'clock. I didn't do the shopping and there is nothing left in the fridge. Do me a favour and buy some food. The list is on the table. Thanks a lot! And don't forget to throw away the rubbish.

See you later!

Monika

Notatka do kolegi po angielsku - tłumaczenie

Dawidzie,

wyszłam na spotkanie służbowe i nie będzie mnie w domu przed 6. Nie zrobiłam zakupów i nie ma nic w lodówce. Zrób mi przysługę i kup jedzenie. Lista jest na stole. Dzięki wielkie! I nie zapomnij wyrzucić śmieci.

Do zobaczenia

Monika

2) A formal note

Dear Mr Jones,

As you are out of office and I am not able to contact you, I leave this note. With reference to our recent talk, I brought all the documents and left them at the reception desk. I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible. Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. My direct telephone number is 665 223 787.

Yours sincerely,

John Smith

Notatka oficjalna – tłumaczenie

Szanowny Panie Jones,

Jako że jest Pan poza biurem i nie mogę się z Panem skontaktować, zostawiam niniejszą notatkę. W nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy przyniosłem wszystkie dokumenty i zostawiłem je na recepcji. Będę niezmiernie wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować. Mój numer telefonu to 665 223 787.

Z wyrazami szacunku

John Smith

DICTIONARY – SŁOWNICZEK

Zwroty nieformalne:

Don’t forget to.../ about - Nie zapomnij[coś zrobić]/ Nie zapomnij [o]
Thanks. - Dzięki.
Let me know. - Daj znać.
See you later! - Do zobaczenia później!
Call me! - Zadzwoń do mnie!

Zwroty formalne:

Dear... - Drogi / Szanowny...
I am writing to you regarding...- Piszę w nawiązaniu do...
I am writing to you to enquire about... - Piszę z zapytaniem o...
With reference to… - Nawiązując do...
Further to… - W nawiązaniu do...
Thank you in advance - Z góry dziękuję.
I would be most grateful (if)  - Będę niezmiernie wdzięczny (jeśli)
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. - Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Yours sincerely – Z wyrazami szacunku (jak znamy nazwisko)
Yours faithfully – Z wyrazami szacunku (jak nie znamy nazwiska)
Kind regards – Pozdrawiam serdecznie