Problematyka

Emil Zola jest przedstawicielem naturalizmu, którego zasadniczymi założeniami było ukazywanie rzeczywistości w subiektywny sposób i przedstawienie ludzkiej natury jako uwarunkowanej pochodzeniem i warunkami społecznymi. Rola autora tekstów naturalistycznych ograniczać się miała do przedstawiania zdarzeń, ale już nie na ich komentowaniu. Nana jest jedną z powieści, która wyraźnie oddaje najważniejsze założenia naturalizmu: ukazani bowiem zostają bohaterowie pochodzący z różnych warstw społecznych, których pozycję warunkuje m.in. ich pochodzenie. Wszyscy oni ulegają jednak zepsuciu. Poddają się destrukcyjnym instynktom poprzez swoje genetyczne obciążenie. Dotyczy to zarówno przedstawicieli środowiska arystokratycznego, jak i robotników i urzędników.